Otázky a odpovědi

K čemu lze GROW LED kultivační zářiče využít?

V podstatě se jedná o nejnovější pokrok v oblasti umělého osvětlování rostlin. Lze je aplikovat téměř kamkoli, kde jste schopni vytvořit podmínky pro růst rostlin. A to teplo, vlhko, proudění vzduchu, závlahu, živiny, a to nejdůležitější světlo. Lze je tedy použít především jako doplňkové osvětlení pro skleníky a uzavřená místa s dopadem slunečního záření, nebo jako hlavní zdroj světla v kultivačních komorách. To jsou pěstební skříně, stany, místnosti, haly a veškerá místa bez dopadu slunečního záření s celkově uměle vytvořeným a řízeným klimatem. Takové komory mají své výhody i nevýhody. Výhodou je, že své rostliny máte pod kontrolou. Nejste závislí na počasí, které je čím dál více proměnné. Můžete tedy pěstovat své plodiny stále dokola. Nemusíte mít starost o půdu, plevel a přirozené venkovní škůdce. Navíc máte své rostliny pod dohledem a můžete sledovat, jak rostou před očima. Nevýhodou se může zdát spotřeba energie, kterou potřebujete pro vytvoření klimatických podmínek. Také potřebujete nějaký prostor, kde si své integrované zemědělství vytvoříte.

Jaký je rozdíl GROW LED od konvenčních pěstebních světelných zdrojů?

LED kultivační zářiče neboli pěstební LED svítidla jsou založena na spektru vlnových délek stimulujících fotosyntetické procesy. Emitují takové vlnové délky, které rostliny, využijí s maximální efektivností.  Především jsou to vlnové délky v oblasti elektromagnetického záření od 350nm po 840nm. Osvětlovací systémy GROWLED.cz jsou zaměřeny na uspořádání jednotlivých vlnových délek v určitých poměrech pro různé účely bez emisního záření v oblastech nevyužité energie. Nabízí několik druhu určitých spekter. Vždy s maximálním využitím energie. Konvenční zdroje nedosahují takové efektivnosti v této oblasti vlnových délek a proto je potřeba k vytvoření požadovaného výkonu více energie, vzniká vysoká hodnota emisního záření a tím i špatná účinnost fotosynteticky aktivního záření – FAR (PAR). Velkou výhodou je absence vysoké teploty světelného zdroje. Světelné zdroje GROWLED.cz mají svoji provozní teplotu pod 50°C, to vede k úspoře nákladů na pořízení a spotřeby energie dalších zařízení pro ochlazení svítidel a okolní teploty.

Co vše mohu pod LED pěstebním osvětlení pěstovat?

Pěstování, pod umělým LED pěstebním osvětlení, je téměř neomezené. Záleží na tom, jakou hodnotu FAR vytvoříte v daném pěstebním prostoru. Také na potřebách vašich rostlin a samotné péči o ně. Je však možné pěstovat sazenice, bylinky, microgreens, zeleninu, ovoce, obiloviny, luštěniny, okrasné rostliny, lékařské rostliny, keře, stromky a další. Je však nutné si uvědomit, že každá z těchto druhů rostlin vyžaduje jinou energetickou hodnotu, jiné klimatické podmínky a také odlišnou periodu světelného dne a tmavé noci. Proto je dobré rozdělit své integrované zemědělství do několika úseků, ve kterých vytvoříte klima vhodné pro daný druh pěstovaných rostlin.

Mohu si pěstební osvětlení nastavit nebo jej řídit?

Ano. LED pěstební svítidla GROWLED.cz je možné řídit a různě ovládat 4 samostatné kanály vlnových délek pomoci operátorského panelu. Nabízíme dva druhy řízení kultivačních svítidel. Automatické a manuální. Automatické umožňuje nastavení požadované intenzity v daný čas 24 hodinové cyklu u jednotlivých kanálů. Výborně simuluje východ a západ slunce. Nevyžaduje časový spínač.  Manuální ovládání umožňuje nastavení pouze intenzity každého kanálu. Toto nastavení zůstává neměnné. Svítidlo pak máte nastavené na pevné spektrum i intenzitu a jen svítidlo spínáte a vypínáte pomocí časového spínače. V případě kdy nechcete využívat takto propracované řízení. Postačí Vám kombinace několika různých světelných zdrojů o různých vlnových délkách. Které si podle potřeby vegetačního období spínáte.

Jaké spektrum pro pěstování rostlin si mohu zvolit?

GROWLED.cz má v nabídce několik světelných spekter, které se hodí pro jiné účely. A to z důvodu maximálního využití rostlin. Nabízíme světelné spektrum od použití pro sazenice a mladé rostliny – GLSS, pro vegetaci – GLSV, pro květové fáze – GLSK, nebo univerzální spektrum – GLSF. Protože všechna tato světelná spektra emitují především světlo fialové, nejsou proto příliš vhodná pro architektonické využití v interiéru, Pro architektonické využití v interiéru, botanických a ZOOlogických zahradách, nebo pro osvětlení živých stěn v budově nabízíme světelné spektrum – GLSA2 pro kvetoucí rostliny a GLSA1 pro zelené rostliny.

Jaký výkon LED svítidel potřebuji?

Co se výkonu týče, je vždy nutno vědět jaký druh rostlin budu chtít pěstovat a na jaké ploše zda 1m2 nebo 1ha. Budete-li pěstovat malé rostlinky nemoc náročné na světlo, například, bylinky, sazeničky a microgreens postačí Vám výkon FAR 30-50 μmol m-2 s-1, vetší rostliny středně náročné na světlo vyžadují  150 – 200 μmol m-2 s-1 a pro osvětlení rostlin náročných na světlo je zapotřebí alespoň 250 μmol m-2 s-1 a více. Tyto hodnoty by měly být vždy dosaženy alespoň na vrcholku rostlin. Takového výkonu lze dosáhnout různými způsoby. Především zaleží na světelném spektru, výkonu zářiče a výšce jeho umístění nad pěstební plochou. Můžete použít světelný zdroj slabšího výkonu, ale musíte jej umístit do 20 cm nad vrcholky rostlin a postupně s růstem rostliny svítidlo zvyšovat. Tato varianta však nemusí příliš fungovat u vysokých rostlin, protože postupem růstu bude díky zastínění a výšce svítidla od země hodnota FAR zásadně klesat. Když zvolíte rovnou výkonný zdroj, který vytvoří záření například 400 μmol m-2 s-1 z výšky umístění 1m, to znamená, až rostlina poroste, bude mít k dispozici víc a víc energie a projde-li světlo přes listy, budete mít u kořenů stále potřebnou nominální hodnotu FAR. Rostliny jsou pak silné, zdravé a výnosné. U všech produktů GROWLED.cz jsou hodnoty FAR uvedeny a to Vám usnadní orientaci ve výběru vhodného pěstebního zářiče.

Jsou svítidla úsporná?

Jednoznačně ano. Je mnoho faktorů, které ovlivňují konečnou spotřebu energie a další náklady spojené na vybavení kultivačních komor. GROW LED kultivační svítidla nepřeměňují svoji energii do tepla jako u konvenčních zdrojů, kde podíl tepelného záření tvoří až 90% energie. Naše svítidla dosahují provozních teplot kolem 50°C takže neohřívají okolní prostor svoji extrémně vysokou teplotou. Nevysouší rostliny ani půdu. To je bezpečné nejen pro Vás, ale také pro Vaše rostliny. Ušetříte tak na ochlazování skleníků a především vnitřních pěstebních prostorů i na závlaze rostlin. Další úspornou výhodou je fakt, že GROW LED svítidla jsou navržena pro maximální efektivnost. Využívají optického nastavení a sami o sobě LED emitují světlo směrové. Tím pádem nejsou zapotřebí odrazné reflektory a nedochází ke ztrátám světelného výkonu. GROW LED svítidla nevyžadují žádné předřadníky, které u konvenčních zdrojů zvyšují příkon o několik W a zároveň snižují účinnost světelného zdroje i o 30%. Největší úsporou je efektivnost samotného záření. Oproti konvenčním zdrojům jako jsou výbojky a CFL žárovky či zářivky emitují světlo přímo v oblastech fotosyntetického záření a to především oblasti modré a červené barvy. Kdežto konvenční zdroje emitují světlo především v oblasti zelené a oranžové, i když jsou navržené pro pěstební účely, jejich účinná hodnota se pohybuje pouze okolo 20%.  LED kultivační lampy GROW LED cz dosahují extrémně dlouhé životnosti při stálé efektivnosti. Konveční zdroje se doporučují obměnit 1 za rok. Naše svítidla obměníte jednou za 10 – 15 let. Co se týče nákladů na energii pro pěstební plochu 1m2 jsou tyto náklady odlišné podle toho, co budete na dané ploše pěstovat. Když však uděláme rozpočet pro maximální využití tedy pro pěstování od bylinek až po náročnější rostliny vyžadující minimální hodnotu 300 μmol m-2 s-1, kdy každá z rostlin bude mít prostor 20 x 20cm dosáhnete na ploše 1m2 záhon o 25 rostlinách. K těmto účelům požijeme svítidlo GROW LED BOARD 130 s příkonem 130W v plném výkonu. Spotřeba Vaší zahrádky bude při 100% osvětlování 18 hodin denně 365 dní v roce - 854 kWh. Při osazení 25 rostlinami nám vychází roční náklady na 1 rostlinu 34,16 kWh to je asi 2,84kWh za měsíc. Při průměrné ceně za 1kWh cca 6,- jsou měsíční náklady na 1květináč z 25 kusů cca 17,-. Za takovou cenu nepořídíte v obchodě ani bylinky v akci. Když pak pěstujete ředkvičky, rajčata, okurky a třeba saláty je potřeba pak dělit spotřebu energie na květník a kila či gramy vypěstovaných plodů.